top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

1.1. Satıcıya Ait Bilgiler (Sözleşme’de “Satıcı” olarak anılacaktır.)

 

Firma Unvanı:

Darwin Spor ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Vergi Dairesi:

Beyoğlu Vergi Dairesi

Vergi Numarası:

2701068037

MERSİS Numarası:

0270106803700001

Adres:

Maslak Mah. Sanatkârlar Sk. Eclipse Maslak Sitesi No: 2b İç Kapı No: 276- Sarıyer / İstanbul

Telefon:

 

E-Posta:

 

Web:

 

 

1.2. Alıcıya Ait Bilgiler (Sözleşme’de “Alıcı” olarak anılacaktır.)

 

Adı:

 

Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

2.1       İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın https://www.darwin-istanbul.com/ internet sitesinden (“Darwin Online Mağazası” olarak anılacaktır) elektronik ortamda sipariş verdiği ve Satıcı’dan satın aldığı, sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz, satış ve teslimat fiyatı aşağıda belirtilen malın ve/veya hizmetin (beraber “ürün” olarak anılacaktır) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2.2       Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmet sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

3.         SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(MAL/HİZMET), SATIŞ BEDELİ

 

 1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Açıklaması ve Fiyatı

 

Ürün Adı ve Kodu ve Açıklaması

Adet

KDV Hariç Birim Fiyatı

KDV Oranı

KDV Dâhil Toplam Tutar

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

 

İndirim

[●]

 

Kargo Bedeli

[●]

 

Genel Toplam

[●]

 

Yukarıda belirtilen toplam satış bedeli, Alıcı tarafından “Ödeme Yap” butonuna basılarak ödeme onayı verilmesini takiben Alıcı’dan tahsil edilecek olup, Alıcı, ödemeyi kredi kartı, banka kartı, banka havalesi veya İyzico aracılığıyla yapabilir.

 

4.         TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

 

4.1       Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir. Teslimata ilişkin hükümler mal satışına ilişkin olup hizmet satışlarında niteliği gereği teslimat söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu hizmetin kullanımına ilişkin kod/doğrulama e-postası, yukarıda belirtilen e-posta adreslerine gönderilmektedir.

 

Teslimat Bilgileri

 

Adı Soyadı                              : [●]

Teslimat Adresi                       : [●]

Telefon                                    : [●]

Kargo Firması                         : [●]

 

Fatura Bilgileri

 

Adı Soyadı                              : [●]

Fatura Adresi                          : [●]

Telefon                                    : [●]

 

 

4.2       Teslimat ve kargo masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir veya kargo bedelinden indirim uygulayabilir. Alıcı tarafından yapılacak mal iadelerinde, Alıcı’nın Madde 6.3’te belirtilen anlaşmalı kargo şirketinin kullanılması hâlinde kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

 

4.3       Siparişlerin teslimatı Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile yapılır. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır).

 

4.4       Belirtilen sürede teslim edilemeyen malların teslimatı, ilgili mevzuata uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilecektir. Malın normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir.

 

4.5       Mal teslimi, Alıcı’ya veya işbu Sözleşmede Alıcı tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.

 

4.6       Sözleşme konusu mal, Alıcı’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.7       Alıcı, malları kargo şirketinden teslim almadan önce muayene eder ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almaz. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiği kabul edilecektir.

 

4.8       Mal teslimatı sonrasında herhangi bir sebep ile, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun mal bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, mal en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Mal bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Alıcı, Darwin Online Mağazası’nda Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

 1. Alıcı bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, telefon numarası, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

 1. Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları telim sonrası fark ederse Satıcı’yı durumdan [●] e-posta adresi veya internet sitesinde yer alan iletişim kanalları üzerinden derhal haberdar edecektir.

 

 1. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kartın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

 1. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Alıcı, Darwin Online Mağazası’ndan faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de Satıcı tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda Satıcı, istem ve dizgi hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir.

 

 1. Alıcı, Darwin Online Mağazası üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Satıcı’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Darwin Online Mağazası’nı oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Darwin Online Mağazası’nda yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Satıcı’ya aittir ve Satıcı’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

 

 1. Alıcı, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Alıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan Alıcı sorumludur. Satıcı’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 1. Alıcı, malın teslim alınmasından itibaren, 14 gün içerisinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının süresi, Alıcı’nın malı teslim aldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

 

 1. Alıcı, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi yazılı olarak [●] e-posta adresine belirtmek veya mal ile birlikte gönderilen iade formunu Satıcı’ya göndermek suretiyle yapar. Tüm cayma hakkı bildirimleri caymaya konu sipariş numarası, caymaya konu mal ve adedi ve telefon numarası içermelidir.

 

 1. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı malı YURTİÇİ KARGO aracılığıyla, iade formu ile aşağıdaki adrese gönderir. İade işlemine dair kargo masraflarını Satıcı öder. Alıcı, iade işlemini Satıcı’nın sunduğu anlaşmalı kargo şirketi ile gerçekleştirmezse iade masraflarına katlanır.

 

İade Adresi: Maslak Mahallesi Sanatkarlar Sokak No:28 Eclipse Maslak Kule 2. B276 Sarıyer İstanbul 32398

 

 1. Cayma hakkına konu mal Satıcı’ya iade edilirken, malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Malla beraber iade edilecek olan fatura, iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

 1. Cayma hakkının kullanılmasını takiben, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde malı Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.

 

 1. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. Ancak aşağıda belirtilen mallara/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: (i) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler de dahil olmak üzere) (ii) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,  (iii) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, (iv) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler, (v) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler ve (vi) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı’nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.

 

 1. Alıcı, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini SATICI’nın Madde 1’de belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda ürün bedeli 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Alıcı’ya iade edilecektir.

 

 1. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Alıcı’nın kulübü/hizmeti kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübü kullanması ile birlikte Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

 1. ŞİKAYET VE İTİRAZ

 

Alıcı’nın Satıcı tarafından sağlanan ürünlere ilişkin bir şikayeti veya talebi bulunması halinde, söz konusu talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte olup, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

İşbu Sözleşme __/__/______ tarihinde akdedilmiştir.

bottom of page
Recommended
Darwin Fitness and Food
Restaurant Guru
2023